Grafické práce

Kompletná ponuka od nafotenia produktov (orez, retuš), profesionálneho grafického návrhu až po tlač finálneho produktu (katalógy, letáky, reklamné tabule, návrhy lôg, polep na firemné autá atď.) Možnosť 3D modelovania + tvorby návodov na montáž a pod.

Cenník:

20 EUR / hodina práce, v prípade väčších projektov (katalógy a pod.) možnosť individuálnej ceny.

Pozn.: Nie som plátcom DPH.